لیست قیمت

10 / 10
از 1 کاربر

لوله UPVC فشارقوی هیدروپول1.9*20      666000هرشاخه

لوله UPVC فشارقوی هیدروپول2.3*25     1036000هرشاخه

لوله UPVC فشارقوی هیدروپول2.4*32     1332000هرشاخه

لوله UPVC فشارقوی هیدروپول3*40       2146000هرشاخه

لوله UPVC فشارقوی هیدروپول3.7*50     3108000هرشاخه

لوله UPVC فشارقوی هیدروپول4.7*63    4884000 هرشاخه

لوله UPVC فشارقوی هیدروپول5.6*75    7104000هرشاخه

لوله UPVC فشارقوی هیدروپول6.7*90

لوله UPVC فشارقوی هیدروپول6.6*110

لوله UPVC فشارقوی هیدروپول7.4*125

لوله UPVC فشارقوی هیدروپول6.2*160

لوله UPVC فشارقوی هیدروپول9.5*160

لوله UPVC فشارقوی هیدروپول7.7*200

لوله UPVC فشارقوی هیدروپول11.9*200

 

لوله UPVC فشارقوی هیدروپول

لوله UPVC فشارقوی هیدروپول

لوله UPVC فشارقوی هیدروپول

لوله UPVC فشارقوی هیدروپول

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :